Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 《中国有色金属学报(英文版)》编辑委员会名单 (阅读:3382次)

《中国有色金属学报(英文版)》

编辑委员会名单

主任委员

贾明星

副主任委员

黄伯云

邱冠周

 

学术顾问(按汉语拼音顺序排列)

陈  景

古德生

徐滨士

周  廉

崔  崑

刘业翔

张文海

朱  静

傅恒志

王淀佐

钟  掘

左铁镛

 

委员(按汉语拼音顺序排列)

柴立元

李  劼

屠海令

赵晓晨

陈江华

李金山

王  华

赵中伟

房文斌

李  谦

王慧远

钟  宏

高焕芝

李夕兵

王同敏

周科朝

管仁国

李元元

汪旭光

周克崧

关绍康

梁叔全

魏炳波

周  萍

桂卫华

刘  刚

吴国华

周益春

郭学益

刘兴军

吴玉程

左  良

韩恩厚

刘  咏

夏天东

吕  坚(中国 香港)

韩雅芳

刘永长

谢  锋

王  健(美国)

韩跃新

鲁安怀

谢建新

A. A. Luo(美国)

何季麟

鲁雄刚

徐惠彬

A. B. Tsepelev(俄罗斯)

贺跃辉

聂祚仁

徐盛明

C. M. Gourlay(英国)

胡文彬

潘复生

杨  斌

G. Gottstein(德国)

胡岳华

彭超群

易健宏

H. Y. Sohn(美国)

华  林

覃文庆

苑世剑

J. Hirsch(德国)

黄小卫

邱定蕃

曾光明

Jung Il Song(韩国)

姜  涛

孙宝德

曾小勤

P. Somasundaran(美国)

介万奇

孙  军

张平祥

V. T. Zabolotny(俄罗斯)

李贺军

孙  伟

张廷安

 

 

编委会人员:94人;院士29人

 

Editorial Committee of
Transactions of Nonferrous Metals Society of China

 

Chairman

JIA Ming-xing

Vice Chairmen

HUANG Bai-yun

QIU Guan-zhou

 

Advisors

CHEN Jing

GU De-sheng

XU Bin-shi

ZHOU Lian

CUI Kun

LIU Ye-xiang

ZHANG Wen-hai

ZHU Jing

FU Heng-zhi

WANG Dian-zuo

ZHONG Jue

ZUO Tie-yong

 

Members

CHAI Li-yuan

LI Jie

TU Hai-ling

ZHAO Xiao-chen

CHEN Jiang-hua

LI Jin-shan

WANG Hua

ZHAO Zhong-wei

FANG Wen-bin

LI Qian

WANG Hui-yuan

ZHONG Hong

GAO Huan-zhi

LI Xi-bing

WANG Tong-min

ZHOU Ke-chao

GUAN Ren-guo

LI Yuan-yuan

WANG Xu-guang

ZHOU Ke-song

GUAN Shao-kang

LIANG Shu-quan

WEI Bing-bo

ZHOU Ping

GUI Wei-hua

LIU Gang

WU Guo-hua

ZHOU Yi-chun

GUO Xue-yi

LIU Xing-jun

WU Yu-cheng

ZUO Liang

HAN En-hou

LIU Yong

XIA Tian-dong

Lü Jian (Hong Kong, China)

HAN Ya-fang

LIU Yong-chang

XIE Feng

WANG Jian (USA)

HAN Yue-xin

LU An-huai

XIE Jian-xin

A. A. Luo (USA)

HE Ji-lin

LU Xiong-gang

XU Hui-bin

A. B. Tsepelev (Russia)

HE Yue-hui

NIE Zuo-ren

XU Sheng-ming

C. M. Gourlay (UK)

HU Wen-bin

PAN Fu-sheng

YANG Bin

G. Gottstein (Germany)

HU Yue-hua

PENG Chao-qun

YI Jian-hong

H. Y. Sohn (USA)

HUA Lin

QIN Wen-qing

YUAN Shi-jian

J. Hirsch (Germany)

HUANG Xiao-wei

QIU Ding-fan

ZENG Guang-ming

Jung Il Song (Korea)

JIANG Tao

SUN Bao-de

ZENG Xiao-qin

P. Somasundaran (USA)

JIE Wan-qi

SUN Jun

ZHANG Ping-xiang

V. T. Zabolotny (Russia)

LI He-jun

SUN Wei

ZHANG Ting-an

 

 

 

 

 

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com